środa, 21 lutego 2024r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – kto płaci składkę?

unnamed file 9

Zgodnie z prawem, niektóre transakcje w obrocie gospodarczym są obciążone dodatkowym podatkiem od czynności cywilno-prawnych. To danina, która od 2001 roku zastępuje opłatę skarbową dotyczącą umów i oświadczeń woli o charakterze cywilnoprawnym. Składka obowiązuje tylko w niektórych przypadkach, gdzie podatnik musi złożyć deklarację PCC-3 i uregulować płatności. Kto zatem powinien ja płacić?

Danina nie obowiązuje wszystkich…

Regulacje dotyczące obowiązku zapłaty podatku można znaleźć w ustawie z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z jej zapisami, obowiązkiem zapłaty składki obarczeni są podatnicy, którzy:

  • realizują umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy lub praw majątkowych,
  • finalizują umowy pożyczki pieniężnej lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
  • egzekwujących umowy dożywocia, darowizny oraz ustanowienia hipoteki,
  • realizują umowy spółek, lub umowy o darowizny.

Radca prawny przypomina, że opodatkowaniu podlegają również zmiany wymienionych wyżej dokumentów, jeżeli wpływają one na zwiększenie podstawy opodatkowania.

Jakie są stawki PCC?

W zależności od typu umów, wysokość kwoty składki może być różna. W przypadku standardowej umowy sprzedaży podatek wynosi 2% obliczane od postawy. Z kolei od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego trzeba odprowadzić składkę w wysokości 0,5% podstawy naliczania. Zazwyczaj nie jest to wysoka kwota – maksymalnie wynosi ona kilka procent zysku.

Jak przypomina kancelaria prawna, składkę PCC należy opłacić w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku, czyli finalizacji danej umowy. W przypadku aktu notarialnego nie trzeba uiszczać opłaty w urzędzie, ponieważ płatność można wprowadzić bezpośrednio u notariusza.

Kto może zostać zwolniony z płacenia składki?

Jak przy każdej regulacji, również w przypadku podatku PCC istnieje grupa osób zwolnionych z obowiązku. Najczęściej dzieje się tak w sytuacji, w której przedmiot opodatkowania stanowi rzecz ruchomą o wartości nieprzekraczającej 1 tys. zł. Wykluczenie z obowiązku płacenia podatku nastąpi również, gdy jedna ze stron transakcji podlegać będzie podatkowi od towarów i usług.

System prawny jest jednak dość skomplikowany, przez co łatwo jest błędnie ocenić możliwość uniknięcia obowiązku zapłaty PCC. Dlatego lepiej wszelkie wątpliwości rozstrzygnąć dzięki profesjonalnemu wsparciu, jakie niesie kancelaria prawna. Kraków jest miastem, w którym adwokat chętnie pomoże w obsłudze podatków firmowych i podpowie, w jakich sytuacjach podatek od czynności cywilnoprawnych będzie konieczny.

 

Może spodobać Ci się również:

Kasy online gastronomia - od kiedy? Nowoczesne i praktyczne rozwiązanie

Kasy online gastronomia – od kiedy? Nowoczesne i praktyczne rozwiązanie

1 grudnia 2020

Kasy fiskalne online to nowoczesne rozwiązanie, które ma za zadanie ułatwić pracę każdej restauracji. Możliwość korzystania z takiego urządzenia ma wiele zalet, w tym także mniejsze zużycie papieru na tzw.…

Czytaj więcej

Biznes

Lifestyle

Porady