czwartek, 07 lipca 2022r.

Co to jest pełna księgowość i kiedy należy ją zastosować?

unnamed file 5

Uproszczona księgowość jest powszechnie stosowaną formą rozliczeniową przedsiębiorstw. Polega na prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów, a także ryczałtu lub karty podatkowej. Niekiedy jednak wymogi prowadzonej działalności wymuszają zastosowanie innego rozwiązania.

Prowadzenie pełnej księgowości, różni się zasadniczo od rachunkowości uproszczonej i zawiera rozbudowany system rozliczeniowy. Ta druga opcja niechętnie jest wykorzystywana przez przedsiębiorców, ale w pewnych okolicznościach są na nią skazani.

Jaka działalność, taka rachunkowość

Przedsiębiorstwo, które wykazuje przychody poniżej 2 mln EUR ma możliwość korzystania z uproszczonej księgowości. Jeżeli jednak pułap ten, zostanie przekroczony, firma musi zacząć się rozliczać w formie pełnej księgowości. Nie ma tu znaczenia rodzaj działalności gospodarczej. Znaczenie ma obrót kwotami znacznie przekraczającymi obroty małych i średnich przedsiębiorstw.

Pełna księgowość polega na ewidencjonowaniu każdego szczegółu wpływającego na ten obrót w dużej firmie. Transparentność wymagana jest przez państwo, po to by zapobiec próbom przeprowadzenia nieuczciwych operacji finansowych. Pełna księgowość ukazuje w przejrzysty sposób działanie przedsiębiorstwa i jest to dostępne tak dla organów państwowych, jak i zainteresowanych innych podmiotów.

Charakter działalności a pełna księgowość

Rodzaj działalności jest mniej istotny dla form rozliczeniowych. Natomiast charakter już ma kluczowe znaczenie, gdy trzeba wybrać odpowiednią rachunkowość. Pełna księgowość polecana jest dla spółek handlowych, podmiotów działających w oparciu o prawo bankowe i przepisy o obrocie papierami wartościowymi. Muszą ją prowadzić również samorządy oraz zakłady budżetowe.

Wszystkie operacje księgowe powinny znajdować się w księdze głównej i księgach pomocniczych. Wymagane jest prowadzenie dzienników, a także sporządzanie wykazów inwentaryzacyjnych aktywów i pasywów. Do wglądu muszą być udostępnione zestawienia obrotów oraz sald z kont księgi głównej, a także ksiąg pomocniczych.

Kiedy należy przejść na księgowość pełną?

Przejście na pełną księgowość wynika z przekroczenia kwoty obligatoryjnie wymuszającej takie rozwiązanie. Proces zamiany księgi przychodów i rozchodów na inny rodzaj ewidencji rachunkowej rozpocząć należy od jej zamknięcia. Polega go to na podsumowaniu kolejnych kolumn i przeprowadzenie remanentu.

Duże przedsiębiorstwo musi być wsparte przez wyspecjalizowaną ekipę księgowych. Wybór opieki w tej dziedzinie jest kluczowy. Bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia księgowego każde przedsiębiorstwo może popaść w kłopoty.

Może spodobać Ci się również:

Obróbka zgrubna co to jest? Jakie maszyny wykorzystuje się do tego rodzaju obróbki?

1 kwietnia 2022

Obróbka zgrubna to czynność wykonywana w zakładach przemysłowych. Sam proces obróbki zależy od wielu czynników oraz tego, co ostatecznie będziemy chcieli otrzymać. Jeżeli więc chcemy się bliżej przyjrzeć obróbce poszczególnych…

Czytaj więcej