niedziela, 14 lipca 2024r.

Zwolnienie lekarskie w Niemczech – gdzie wysłać? Przez jaki czas można przebywać na zwolnieniu lekarskim?

photo-1513530534585-c7b1394c6d51cropentropycstinysrgbfitmaxfmjpgixidMnwxNDA1NTd8MHwxfHNlYXJjaHw1N3x8bGF3fGVufDF8MHx8fDE2NjQ2MjM2MTAixlibrb-1.2.1q80w1080

Choroba pracownika to sytuacja, której nie da się uniknąć. Każda osoba może zachorować, co w konsekwencji powoduje, że konieczne jest wystawienie przez lekarza zwolnienia lekarskiego. Jakie kroki powinien podjąć pracownik, który otrzyma zwolnienie lekarskie w Niemczech i jak długo może przebywać na takim zwolnieniu?

Gdzie pracownik powinien przesłać niemieckie zwolnienie lekarskie?

W chwili otrzymania zwolnienia lekarskiego w Niemczech pracownik powinien przekazać ten dokument do pracodawcy. Oczywiście firma, w której pracuje dana osoba, musi być bezzwłocznie poinformowana o chorobie pracownika jeszcze przed dostarczeniem zwolnienia.

Czas jaki ma pracownik na dostarczenie zwolnienia to aż 4 dni. Oznacza to, że do 4 dnia nieobecności osoba zatrudniona ma obowiązek przedłożyć zwolnienie lekarskie. Lekarz wystawiający zwolnienie lekarskie wydaje pacjentowi trzy kopie, gdzie jedna jest dla pracownika, druga dla pracodawcy, a trzecia do kasy chorych.

Jak długo można przebywać na zwolnieniu lekarskim w Niemczech?

Pracownik powinien przebywać na zwolnieniu lekarskim do momentu, aż całkowicie wyzdrowieje. Czas ten jest uzależniony od konkretnej choroby, dlatego nie da się jednoznacznie określić jak długo pracownicy, mogą przebywać na L4.

Przez 6 pierwszych tygodni choroby pracownika za wypłatę wynagrodzenia odpowiedzialny jest pracodawca (wypłacana kwota stanowi 100% miesięcznego wynagrodzenia). Po upływie tego czasu za wypłatą wynagrodzenia zajmuje się kasa chorych.

Oczywiście regulacja ta dotyczy pracowników, którzy przed chorobą byli zatrudnieni co najmniej 4 tygodnie. Jeżeli czas ten był krótszy wynagrodzenie od samego początku wypłacane jest przez kasę chorych. 

Czy pracodawca może zwolnić pracownika podczas zwolnienia lekarskiego?

Niestety zgodnie z przepisami obowiązującymi w Niemczech pracodawca ma prawo do zwolnienia pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Wypowiedzenie umowy w Niemczech nie oznacza jednak utraty źródła dochodu, ponieważ wtedy osoba, która straciła pracę, może liczyć na wsparcie z kasy chorych.

Jest to ogromna pomoc na czas, aż pracownik wyzdrowieje i znajdzie nową pracę. Warto zwrócić uwagę na to, że pracodawcy rzadko zwalniają pracowników w czasie L4, zwłaszcza gdy osoby te zatrudnione są już przez długi czas, a współpraca układa się pomyślnie. W tej sytuacji pracodawca czeka, aż dana osoba wyzdrowieje i będzie mogła wrócić do swoich dawnych obowiązków.

Może spodobać Ci się również:

Prawa i obowiązki wspólnot mieszkaniowych

Prawa i obowiązki wspólnot mieszkaniowych

31 października 2019

W Polsce powstaje coraz więcej wspólnot mieszkaniowych. Jest to bowiem bardzo dobre rozwiązanie na zarządzanie wielorodzinnym budownictwem. Przynależność do wspólnoty wiąże się zarówno w różnego rodzaju prawami, jak i obowiązkami.…

Czytaj więcej

Biznes

Lifestyle

Porady