poniedziałek, 22 kwietnia 2024r.

Prawa i obowiązki wspólnot mieszkaniowych

Prawa i obowiązki wspólnot mieszkaniowych

W Polsce powstaje coraz więcej wspólnot mieszkaniowych. Jest to bowiem bardzo dobre rozwiązanie na zarządzanie wielorodzinnym budownictwem. Przynależność do wspólnoty wiąże się zarówno w różnego rodzaju prawami, jak i obowiązkami. Warto zatem wiedzieć, jakie prawa i obowiązki dotyczą wspólnot mieszkaniowych.

 

Czym jest wspólnota mieszkaniowa?

 

Wspólnotę mieszkaniową określić można jako ogół właścicieli lokali mieszkalnych, które wchodzą w skład określonej nieruchomości. Każda wspólnota mieszkaniowa powołuje swój zarząd bądź zarządcę. Najczęściej skład zarządu tworzą przedstawiciele będący członkami wspólnoty. Nie musi jednak tak być. Bywa, że wspólnota mieszkaniowa powołuje do swojego zarządu osoby niebędące jej członkami. Na rynku funkcjonują firmy, które specjalizują się w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi. Takie rozwiązanie nie oznacza, że członkowie wspólnoty tracą nad nią kontrolę. Jest o tyle dobre, że firmy takie oferują bardzo ważną usługą – obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych, a zarządzający wspólnotami często potrzebują różnego rodzaju porad prawnych związanych z zarządzaniem.

 

Prawa członka wspólnoty mieszkaniowej

 

Każdy członek wspólnoty ma prawo do uczestnictwa w zebraniach członków wspólnoty oraz w czynnościach zarządczych. Ma również prawo do wglądu w pełną dokumentację związaną z zarządzaniem wspólnotą mieszkaniową. Oznacza to, że każdy członek wspólnoty mieszkaniowej może mieć aktywny wpływ na to, co dzieje się z jego wspólnotą. Warto zatem aktywnie i świadomie uczestniczyć w jej życiu.

Obowiązki zarządcy wspólnoty mieszkaniowej

 

Każdy zarządca bądź zarząd wspólnoty mieszkaniowej ma określone obowiązki. Przede wszystkim musi prowadzić dokładną dokumentację obiektu budowlanego. Poza tym zobowiązany jest do dokonywania przeglądów oraz systematycznej konserwacji elementów infrastruktury. To na zarządcy spoczywają także obowiązki związane z wywozem śmieci, odśnieżaniem czy sprzątaniem terenu. Wiąże się to z podpisywaniem umów z różnego rodzaju podmiotami oraz prowadzeniem spraw księgowych i finansowych. W tym wszystkim pomocny będzie prawnik od wspólnot mieszkaniowych, ponieważ popełnienie błędu przez zarządcę może wiązać się z konsekwencjami. Współpraca z prawnikiem specjalizującym się w przepisach związanych z zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi z pewnością uchroni od takiej pomyłki.

 

Może spodobać Ci się również:

NZOZ - co to znaczy? Jak skorzystać z usług NZOZ?

NZOZ – co to znaczy? Jak skorzystać z usług NZOZ?

29 maja 2020

NZOZ, czyli Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej jest organizacją, która bazuje na zespole osób i środków majątkowych. Tworzona w celu promowania zdrowia, zapewnia świadczenia wszystkim pacjentom wymagającym leczenia.  Niepubliczny zakład opieki…

Czytaj więcej

Biznes

Lifestyle

Porady