poniedziałek, 06 grudnia 2021r.

Upadłość spółki – kiedy ogłosić, jak wygląda proces?

Upadłość spółki - kiedy ogłosić, jak wygląda proces?

Problemy z płynnością finansową mogą dotknąć zarówno małe firmy, jak i duże przedsiębiorstwa. Przejściowe wyzwania zwykle nie wymagają podejmowania specjalnych działań prawnych. Jednak gdy istnieje zagrożenie niewypłacalności i bankructwa, to czasem jedynym rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości. Proces ten reguluje ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28.02.2003 r.

Kto może ogłosić upadłość firmy i kiedy należy to zrobić?

Prawo do złożenia upadłości przysługuje zarówno dużym, jak i małym firmom. Mogą z niego skorzystać również osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze. Jednocześnie rodzaj przedsiębiorstwa może wpływać na formalności związane z procedurą ogłaszania upadłości.

Niezbędną przesłanką, którą należy spełnić do tego, żeby wniosek o upadłość został rozpatrzony pozytywnie, jest niewypłacalność firmy. Należy zaznaczyć, że musi ona mieć charakter trwały. Oznacza to, że przejściowe problemy z płynnością finansową nie są wystarczającym powodem do ogłoszenia upadłości i złożony wniosek może zostać odrzucony. Dlatego decydując się na skorzystanie z procedury upadłościowej, kluczowe jest wybranie odpowiedniego momentu. Spóźnienie się ze złożeniem wniosku może prowadzić do obciążenia dłużnika odpowiedzialnością.

Jak wygląda procedura ogłaszania upadłości firmy?

Po spełnieniu niezbędnych przesłanek należy złożyć wniosek o ogłoszeniu upadłości. W tym celu należy udać się do wydziału gospodarczego sądu rejonowego. Konieczne będzie także wniesienie zaliczki na wydatki związane z postępowaniem. Dowód wpłaty musi zostać załączony do wniosku. Dłużnik jest także zobowiązany do dołączenia szeregu innych dokumentów, m.in. wykazu majątku, bilansu, spisu wierzycieli i informacji na temat zobowiązań.

Jednocześnie złożenie wniosku, to dopiero początek postępowania upadłościowego. W jego trakcie dłużnik ma prawo kontynuować prowadzenie działalności, ponadto powinien wywiązywać się z obowiązków m.in. płacić podatki, odprowadzić składki ZUS. Jednak swoboda działania może zostać ograniczona ze względu na zabezpieczenie jego majątku, który staje się masą upadłościową.

Pomoc prawna w procesie ogłaszania upadłości firmy

Proces ogłoszenia upadłości firmy wymaga dopełnieniu wielu formalności. Popełnione błędy mogą sprawić, że zostanie on odrzucony. To pociąga za sobą niepotrzebne koszty. Istotny jest także czas złożenia wniosku. Musi on zostać złożony w ciągu maksymalnie 30 dni od momentu, w którym jest podstawa do stwierdzenia upadłości. Jednocześnie nie może zostać złożony zbyt wcześnie, gdy nie ma przesłanek niezbędnych do tego, żeby móc ogłosić upadłość. Dlatego też warto skorzystać z pomocy profesjonalnych podmiotów, jak kancelaria restrukturyzacyjna, która pomoże w przejściu tego procesu.

Może spodobać Ci się również:

unnamed file 2

Jak działa układ hamulcowy?

1 września 2021

Prowadzenie samochodu w bezpieczny sposób nie byłoby możliwe bez odpowiednio dobranego układu hamulcowego. To jego działanie pomaga nam ominąć napotkane przeszkody i w sposób bezkolizyjny pokonywać trudniejsze zakręty. Ten niezwykle…

Czytaj więcej