czwartek, 30 maja 2024r.

Ile czasu ma niemiecki pracodawca na wydanie świadectwa pracy?

unnamed file 1

Niekiedy niemieccy pracodawcy są skłonni zaproponować umowę o pracę dopiero po kilku dniach próbnej pracy bez wynagrodzenia. Oznacza to, że pracujesz na okres próbny, zanim pracodawca zdecyduje, czy zawrzeć umowę o pracę, czy nie. Świadectwo pracy jest oceną wyników, a także najważniejszych umiejętności pracownika. Jeśli jest pozytywny, może być bardzo pomocny w znalezieniu nowej pracy.

Aspekty prawne

Zgodnie z niemieckimi przepisami świadectwo pracy jest wydawane po wygaśnięciu stosunku pracy. W sytuacji rozwiązania stosunku pracy prawo to przysługuje po upływie okresu wypowiedzenia. Pracownik ma możliwość zwrócenia się do swojego pracodawcy o wydanie tak zwanego tymczasowego świadectwa pracy przed upływem terminu. Takie informacje może podać niemiecki pracodawca.

Jeżeli jednak stosunek pracy został rozwiązany na podstawie umowy o rozwiązaniu, termin do wniesienia pozwu może być regulowany klauzulą  zawartą w umowie o pracę. Należy pamiętać, że reklamacja musi zostać potwierdzona przez pracownika. Pracodawca nie ma obowiązku sporządzania takiego świadectwa pracy całkowicie ze swojej inicjatywy.

Należy zauważyć, że jeśli stosunek pracy ma charakter krótkotrwały, zwykle wymagane jest jedynie zwykłe świadectwo pracy, opisujące jedynie wyłącznie rodzaj oraz okres trwania pracy. Warto zapytać, czy w Niemczech przysługuje prawo do tymczasowego zezwolenia na pracę – wskazuje niemiecki pracodawca.

Tymczasowe świadectwo pracy

Pracownik przede wszystkim może zażądać świadectwa pracy czasowej, jeżeli roszczenie to reguluje umowa o pracę lub układ zbiorowy. Ponadto niekiedy jest uprawniony do tak zwanego tymczasowego świadectwa pracy, jeśli wykaże uzasadniony interes w tej sprawie.

Zarówno treść, jak i postać świadectwa pracy czasowej całkowicie uzależniona jest od przyjętych wymagań danego punktu odniesienia – podkreśla niemiecki pracodawca. Świadectwo wykonanej pracy musi być sporządzone w sposób po pierwsze autentyczny oraz kompletny. Nie jest łatwo spełnić wszystkie te wymagania, dlatego pracodawcy używają zwrotów, które nie odbiegają od prawdy, ale nie brzmią negatywnie. Innymi słowy, jest to bardzo wyrafinowane przedstawienie prawdy, ukryte pod warstwą grzeczności.

Podsumowanie

Często wydaje się, że ocena wyników i wydajność są szczególnie wyraźne. Jednak uważny czytelnik raportów z pracy szybko odnajdzie frazy z podwójnym dnem. Przykładowo, jeśli pracodawca pisze, że nie ma sprzeciwu, to jest to niepoprawne, ponieważ oznacza to, że niestety nie można niczego pochwalić.

Może spodobać Ci się również:

Jak prawidłowo odnowić stary lakier samochodowy?

1 grudnia 2020

Zapewnienie samochodowemu lakierowi dobrego wyglądu, jak również okresowa jego renowacja sprawi, że będzie przez wiele lat wyglądał jak nowy. Niekiedy kupione auto, aż kusi, by na odświeżonym samochodzie nanieść kolorowe…

Czytaj więcej

Biznes

Lifestyle

Porady