logo NMC

Slogan reklamowy

Dobry slogan reklamowy potrafi skutecznie rozsławić markę i zwiększyć zasięg oddziaływania marketingowego firmy. Jak stworzyć atrakcyjny slogan reklamowy, który przełoży się na popularność marki, a w dalszej perspektywie na lepsze wyniki finansowe sprzedaży danego produktu? Poniżej przedstawiamy kilka cennych porad w tej kwestii.

Co to jest slogan reklamowy?

Mianem sloganu określa się hasło reklamowe, które przyciąga odbiorcę i sprawia, że produkt zostaje zapamiętamy, a w konsekwencji sprzedany. Jednak stworzenie dobrego sloganu reklamowego nie jest prostą sprawą. Musi on bowiem posiadać szereg cech. Jakich?

Najlepsze slogany reklamowe

Co sprawia, że niektóre polskie slogany reklamowe mocno zapadają nam w pamięć i stają się tak popularne, że przechodzą do języka potocznego? Są po prostu tworzone według pewnych przyjętych zasad, które wyszczególnimy poniżej.

Dobry slogan reklamowy koresponduje z marką – nie może być oderwany od niej. Z założenia musi być identyfikowany z firmą. To ważne, by hasło i marka korespondowały ze sobą.

Zwięzły i krótki komunikat – im dłuższy slogan, tym trudniej go zapamiętać. Wystarczy kilka dobrze zestawionych ze sobą słów, by stworzyć trafny slogan firmy. W tym przypadku sprawdza się zasada: mniej znaczy więcej. Jeśli będzie oryginalny ma szansę zostać zapamiętany przez wielu potencjalnych odbiorców.

Slogan reklamowy powinien również łatwo wpadać w ucho – dużą siłę oddziaływania mają te hasła, które są proste do zapamiętania. Muszą mieć konkretny rytm i rym.

Hasło reklamowe musi trafiać w potrzeby odbiorców – dobry slogan niesie za sobą zainteresowanie odbiorcy informacją w nim zawartą. Zwykle hasła przedstawiają różnice między reklamowanym produktem, a konkurencją, mówią o wysokiej jakości czy o przydatności danego produktu. Ważne, żeby przy tym slogan nie był oczywisty i pobudzał do myślenia. Istotne jest również, by hasła reklamowe pozytywnie przedstawiały markę oraz pokazywały konkretne korzyści płynące z zakupu danego produktu.

Reklamowy slogan powinien pokazywać, co wyróżnia dany produkt. Chodzi o wyeksponowanie cechy, która odróżnia firmę od konkurencji. Dobre hasło musi być zgodne z prawdą – co z tego, że slogan brzmi świetne, jeśli nie jest prawdziwy?

Zachowane normy etyczne - slogan powinien intrygować, zadziwiać. Nie może jednak obrażać uczuć religijnych, wyśmiewać pochodzenia czy naruszać godności osobistej. Trzeba również uważać, żeby hasło nie było na granicy dobrego smaku. Wielu odbiorców może być urażonych, a przecież nie o to chodzi.

Sugestywność sloganu z założenia wpływa na podświadomość odbiorcy, co z kolei skutkuje konkretnymi zachowaniami. Dzięki sloganom klient czuje potrzebę posiadania danej rzeczy. Warto więc powierzyć tworzenie sloganów profesjonalistom. Tylko wtedy możemy być pewni sukcesu.

 

Monika Borkowska

<<wstecz