logo NMC

Konkursy na Facebooku. 5 najczęściej popełnianych błędów

Konkursy organizowane na Facebooku to jeden ze sposobów na zwiększenie popularności profilu. Niewiele osób pamięta, że muszą one być przede wszystkim zgodne z regulaminem serwisu, na którym je ogłaszamy. Facebook jest w tym względzie bardzo restrykcyjny. Poniżej prezentujemy 5 najczęściej popełnianych błędów, których należy się wystrzegać.

Brak regulaminu konkursu

Każdy konkurs musi mieć regulamin. Co powinno znaleźć się w regulaminie? Przede wszystkim jasne określenie kto jest organizatorem, co będzie nagrodą, czas trwania, sposób wyłonieni zwycięzcy/zwycięzców, reklamacje oraz postanowienia końcowe. Ważne jest również to, by osoby biorące udział w konkursie zaakceptowały postanowienia regulaminu. Nie wystarczy bowiem samo stworzenie regulaminu.

Losowanie jako forma wyłonienia zwycięzcy

Jeśli w organizowanym przez Ciebie konkursie zwycięzcy będą wyłonieni w drodze losowania wówczas zgodnie z przepisami prawa podlegasz Ustawie o grach hazardowych. Musisz złożyć wniosek o zgodę na przeprowadzenie loterii do Izby Celnej, a także zapłacić za udzielenie zezwolenia równowartość 10% wartości puli nagród. Co więcej, w przypadku takiego konkursu nadzór nad loterią musi pełnić osoba ze świadectwem wydanym przez Ministra Finansów. Jeśli zdecydujesz się na organizowanie konkursu będącego loterią bez spełnienia powyższych wymagań popełniasz przestępstwo skarbowe. Lepiej więc zamiast losowania zdecydować się na wykonanie konkretnego zadania w ramach konkursu.

Udostępnienie jako warunek wzięcia udziału w konkursie

Udostępnienie zarówno zdjęcia, jak i posta nie może być warunkiem uczestnictwa w konkursie. Jest to niezgodne z regulaminem Facebooka. Nie można bowiem prywatnych osi czasu   wykorzystać jako warunek zgłoszenia do konkursu.

Polubienie strony jako warunek wzięcia udziału w zabawie

Ten warunek często pojawia się w konkursach organizowanych na Facebooku. Nie jest on zgodny z regulaminem serwisu. Organizatorzy postrzegają go jako sposób na zwiększenie zainteresowania swoją stroną na FB. Zapominają przy tym, o dotkliwych konsekwencjach, jakie im grożą.

Wymóg tagowania

Zakaz tagowania dotyczy zdjęć, jak też komentarzy. Taki jest regulamin Facebooka  w tej kwestii. Nie organizujcie więc konkursów, w którym wymogiem uczestnictwa jest tagowanie.

Zapominanie o polityce prywatności

Organizatorzy konkursów zwykle pomijają ten element. Dokument jest szczególnie ważny, jeśli podczas organizowania konkursu będą zbierane dane uczestników. Informacje o polityce prywatności można dodać do regulaminu lub stworzyć odrębny dokument. Warto wymienić dane użytkowników, które będą zbierane, najczęściej są to: imię i nazwisko, adres mailowy i Facebook ID. Należy też zaznaczyć, czy informacje te uczestnicy będą sami podawać, czy też będzie je zbierała aplikacja. Kolejnym elementem jest cel zbierania tych danych oraz to, czy będą one przekazywane innym podmiotom czy osobom. Ważny jest też zapis dotyczący sposobów przekazywania tych danych, a także wgląd w nie, możliwość modyfikacji czy usunięcia. Na koniec należy podać dane podmiotu, który będzie zbierał i przetwarzał  informacje.  

Powyżej przedstawiłam katalog najczęstszych błędów. Warto pamiętać także o pełnym zwolnieniu FB z odpowiedzialności za organizację konkursu. Najważniejsze żeby przestrzegać regulaminu portalu. Brak zgodności może skończyć się zablokowaniem fanpage’a, a w skrajnych przypadkach nawet sprawą sądową.

Monika Borkowska

<<wstecz